Cổng thông tin điện tử xã Đồng Tiến
Huyện Khoái Châu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 31/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành, địa phương trong tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt nội dung Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (Kết luận số 48). Trên quan điểm gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, bảo đảm xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị xác định đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030, hoàn thành tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200%; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ triển khai Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; các bộ ngành liên quan hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã... Trong đó, quán triệt nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án sắp xếp; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, địa giới hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội về sắp xếp đơn vị hành chính, bước đầu xây dựng bộ máy tinh gọn. Quá trình sắp xếp đã để lại nhiều bài học quan trọng đó là: Sự thống nhất về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền. Việc sắp xếp phải tiến hành khoa học, không nóng vội; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan. Thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; có sự vào cuộc sát sao của các bộ, ngành, địa phương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuyển đổi số. Thực hiện sắp xếp phải đồng thời với giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn trước; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, người dân, mở rộng không gian phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đồng chí yêu cầu các địa phương sớm xây dựng kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Chủ động quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp chủ động, hiệu quả. Đặc biệt là tôn trọng nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch trước Nhân dân, tránh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình sắp xếp…

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu (14/11/2023)
- Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội văn hóa quân dân Khu dân cư Bình Dân xã Tân Dân (14/11/2023)
- Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội văn hóa quân dân Khu dân cư Bình Dân xã Tân Dân (14/11/2023)
- Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06 (07/11/2023)
- Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng (27/10/2023)
- Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ Mười bốn Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII(06/07/2023)
- Khai mạc Kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2023)
- UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, năng lượng(27/06/2023)
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2023)
- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn chúc mừng một số cơ quan báo chí Trung ương(21/06/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Đồng chí Bùi Huy Cường – TUV - Bí thư huyện ủy, dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kim Tháp – xã Đồng Tiến
+ Đồng chí Bùi Huy Cường – TUV - Bí thư huyện ủy, dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kim Tháp – xã Đồng Tiến
+ Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu
+ Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu
+ Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Lễ hội đền An Lạc xã Đồng Tiến năm 2023
- Lễ khánh thành Đình Trung-Cao Thiên Phối thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Lễ khởi công xây dựng chùa Kim Tháp, xã Đồng Tiến
- Lễ khởi công xây dựng chùa An Lạc, xã Đồng Tiến
- Lễ khánh thành Đình làng và Đền Mẫu thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 39
Hôm nay 108
Tháng này: 721
Tất cả: 10,632
THƯ VIỆN ẢNH