Cổng thông tin điện tử xã Đồng Tiến
Huyện Khoái Châu
Khai mạc Kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay, ngày 05/7/2023, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Mười bốn - Kỳ họp Thường lệ. Dự phiên khai mạc có các ông: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại hạn chế đó để thực hiện đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 đã đề ra. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do các cơ quan hữu quan trình tại Kỳ họp. Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao, vì sự phát triển của tỉnh; đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023, trong đó phải kể đến 7 điểm nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Kết quả đạt được về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh gắn liền với chuyển đổi số góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư của tư nhân và vốn đầu tư FDI; hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông với nhiều dự án, công trình trọng điểm mang tính chất đột phá tạo động lực và mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các đại biểu thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: HĐND, các vị đại biểu HĐND phát huy vai trò là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân địa phương để xem xét, thảo luận, đánh giá khách quan, thấu đáo, trung thực, thẳng thắn và quyết định các nội dung quan trọng của Kỳ họp này theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các chủ trương, chính sách, quy định của HĐND ban hành hoặc quyết nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch, có cơ sở pháp lý, chính trị vững chắc, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân và cử tri của tỉnh; đồng thời tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực gắn với việc tạo môi trường thể chế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời tăng cường giám sát, theo dõi thực hiện các chủ trương, chính sách được HĐND ban hành để kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung của Kỳ họp này, HĐND, các vị đại biểu HĐND cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban chuyên môn của HĐND tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng cải cách thủ tục hành chính, lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; tăng cường phối hợp công tác chặt chẽ giữa UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị, thẩm định tài liệu nội dung của Kỳ họp; ra nghị quyết, quy định và thực hiện quyền giám sát vì sự phát triển chung của tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân và cử tri. HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thông qua các Kỳ họp của HĐND; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, của các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của ở địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, đặc biệt giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và văn bản của HĐND cấp huyện ban hành. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân và cử tri. Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi đơn vị bầu cử mình, chịu trách nhiệm giám sát của cử tri và có trách nhiệm thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, của HĐND nơi mình là đại biểu và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

Tiếp theo, bà Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và dự thảo Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Kỳ họp

Toàn cảnh Kỳ họp

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả khá tích cực. Về kinh tế: Kinh tế tiếp tục phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 8,21% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,13%; kế hoạch năm 2023 tăng 9%). Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng,xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 4/11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,16% (KH năm tăng 9,5%). Giá trị sản xuất các ngành: Xây dựng tăng 13,24% (KH năm tăng 20%); thương mại và dịch vụ tăng 10,42% (KH năm tăng 9%); nông nghiệp và thủy sản tăng 2,26% (KH năm tăng 2,2%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 52.136 tỷ đồng, tăng 163,56% so với cùng kỳ năm trước, (KH cả năm tăng 52.000 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu 2.890 triệu USD, giảm 16,8% so với cùng kì, đạt 41,3% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 29.489,8 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ, đạt 46,4% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 29/6/2023 đạt 15.223,4 tỷ đồng, giảm 42,2% so với cùng kỳ, đạt 66,4% dự toán giao, trong đó: Thu nội địa 13.557,2 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ, đạt 74,4% dự toán giao. Chi ngân sách đến ngày 30/6/2023 đạt 7.128,7 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch. Về xã hội: Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia 80,8% (KH 87,38%); tỷ lệ phòng học kiên cố 93,58% (KH 95,67%).Duy trì tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ giới tính khi sinh 125 bé trai/100 bé gái, cùng kỳ 127,2 bé trai/100 bé gái), KH 118,4 bé trai/100 bé gái; tạo việc làm mới cho 14.740 lao động tăng 28,17% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 61,4% kế hoạch năm; tuyển sinh, đào tạo 23.000 người, tăng 4,5% so với cùng kỳ, đạt 36,8% kế hoạch năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% (KH năm 93,8%); tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 40% (KH 46,3%); tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100% theo chuẩn cũ (KH 100%); có 9 bác sỹ và 30 giường bệnh/1 vạn dân (KH 9,5 bác sỹ và 31 giường bệnh/1 vạn dân); ước có thêm 10 khu dân cư kiểu mẫu (KH 30 khu dân cư); 15 xã nông thôn mới nâng cao (KH 30 xã); 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu (KH 10 xã). Về môi trường, đô thị: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ước đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý ước đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường ước đạt 85,7%; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 43,4%. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra 13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng tại Kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý chưa được phân bổ chi tiết; việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; phê duyệt danh mục hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã; xem xét, thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sáp nhập 06 thôn, tổ dân phố để thành lập 03 thôn, tổ dân phố thuộc huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên; quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2023-2026; Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh.

Kỳ họp kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND tỉnh xem xét việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 (10/01/2024)
- UBND tỉnh xem xét việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 (10/01/2024)
- Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu (14/11/2023)
- Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội văn hóa quân dân Khu dân cư Bình Dân xã Tân Dân (14/11/2023)
- Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội văn hóa quân dân Khu dân cư Bình Dân xã Tân Dân (14/11/2023)
- UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, năng lượng(27/06/2023)
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2023)
- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn chúc mừng một số cơ quan báo chí Trung ương(21/06/2023)
- Thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế(21/06/2023)
- Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX(02/06/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Đồng chí Bùi Huy Cường – TUV - Bí thư huyện ủy, dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kim Tháp – xã Đồng Tiến
+ Đồng chí Bùi Huy Cường – TUV - Bí thư huyện ủy, dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kim Tháp – xã Đồng Tiến
+ Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu
+ Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu
+ Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Lễ hội đền An Lạc xã Đồng Tiến năm 2023
- Lễ khánh thành Đình Trung-Cao Thiên Phối thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Lễ khởi công xây dựng chùa Kim Tháp, xã Đồng Tiến
- Lễ khởi công xây dựng chùa An Lạc, xã Đồng Tiến
- Lễ khánh thành Đình làng và Đền Mẫu thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 5
Hôm nay 40
Tháng này: 1,228
Tất cả: 33,333
THƯ VIỆN ẢNH